BDK Kft. rekonstrukciós beruházásában elkészült az első két fővárosi finanszírozású, LED-es közvilágítás korszerűsítési projekt

A BDK Kft. rekonstrukciós beruházásában valósult meg az Árpád fejedelem útján és a Vérmezőn az első két fővárosi finanszírozású LED projekt. A 101 korszerű, LED-es technológiájú lámpatesttel kivitelezett rekonstrukció 50 ezer kWh energia és 1,5 M Ft áramdíj megtakarítást biztosít évente a Főváros számára. A beruházás teljes költsége 10,9 M Ft. A magas színvonalú, sikeres megvalósításhoz hozzájárult, hogy a MEE Világítástechnikai Társaság vezette konzorciummal létrejött megállapodás alapján, független egyetemi szakértők végezték az ellenőrző méréseket. A LED projekten túlmenően a BDK Kft energia racionalizálási programja keretében további 570 ezer kWh energiafogyasztás csökkenést ért el. Mindezek, kiegészítve a LED projekttel azt eredményezik, hogy a Főváros 2014-ben mintegy 620 ezer kWh energiát, 17,7 M Ft-ot takarít meg a köz- és díszvilágítás korszerűsítésével

 

 

A Főváros feladatkörébe tartozó köz- és díszvilágítás üzemeltetési és rekonstrukciós feladatokat, a Fővárosi Önkormányzat és a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a BDK Kft látja el. A Társaság célja magas minőségi színvonalon, átlátható gazdálkodással biztosítani a főváros köz- és díszvilágítását, valamint korszerű, energiatakarékos technológiák alkalmazásával a fővárosi energiafogyasztás csökkentését. Ennek elemeként, és a hosszabb távú fejlesztésekre való felkészülés jegyében, valamint az új technológiára vonatkozó üzemeltetési tapasztalatok szerzése céljából, a BDK Kft két LED lámpatesteket alkalmazó közvilágítási rekonstrukciós pilot projektet valósított meg.

 

2014. március 20-án került üzembe helyezésre az Árpád fejedelem útján 64 db korszerű, magas fénypontú LED lámpatest, valamint a Vérmezőn, a parki világításban 37 db alacsonyfénypontú LED lámpatest. A pilot projekt fontos célja, hogy a közbeszerzési kötelezettségnek eleget téve, átlátható versennyel biztosítsa az uniós közvilágítási előírásoknak is megfelelő, magas színvonalú energia hatékony világítást. A pályázat során szabványos megvilágítási szint megvalósítását írta elő a Társaság adott hálózati infrastruktúra, tehát a meglevő oszloptávolság és fénypontmagasság megtartása mellett. A beszerzési és üzemeltetési költségek optimalizálása érdekében, a közbeszerzés során három szempont együttesen érvényesült a kiválasztásban, a lámpatestek ára, jótállási ideje és az új berendezéssel elért energia megtakarítás. A projekt folyamán a LED-es lámpatestek előzetes műszaki vizsgálatát és a próbaszerelést követő ellenőrző mérések elvégzését is meg kellett valósítani. Ezért a lebonyolítás során a BDK –eddig egyedül álló módon – va Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Tárasága által vezetett három magyar egyetem képviselőiből álló konzorciummal működött együtt. A felek közötti keretmegállapodás alapján végzett, független ellenőrző mérésekkelbiztosította a Társaság, hogy csak magas minőségi színvonalú gyártmányok vegyenek részt a versenyben. Ezen túlmenően a garanciális feltételek biztosítása érdekében a Társaság dolgozóinak az új, speciális szerelési ismereteket is el kellett a gyártótól sajátítani.

 

A Vérmezőn és az Árpád fejedelem útján most átadott két rekonstrukcióval több, mint  50 ezer kWh/év energia megtakarítás és évi 1,5 M Ft áramdíj költség megtakarítás valósul meg. Ezt tovább növeli az üzemeltetési költségek csökkenése, hiszen a nyertes  több, mint 10 éves garanciát vállalt a lámpatestek cseréjére, meghibásodás esetén. A beruházás teljes költsége 10,9 M Ft volt.

 

Az elmúlt évben, energia racionalizálási programja keretében, a BDK Kft, az elavult két fényforrásos lámpatestek egy fényforrásos lámpatestre történő cseréjével, az aluljáró rekonstrukciós program folytatásával négy aluljáró vandálbiztos és energiatakarékos lámpatestekkel történő felszerelésével, valamint a Bakáts téri templom, és a Gellért Szálloda díszvilágításának rekonstrukciójával 570 ezer kWh energiafogyasztás csökkenést ért el.

 

Ez 2014-től kezdődően éves szinten 16,2 M Ft megtakarítást eredményez a fővárosi áramfogyasztásban, amelyet tovább növel a most átadott két LED-es korszerűsítés megtakarítása.

Köszönet minden együttműködő partnerünknek és munkatársunknak, akik  részt vett a projekt sikeres megvalósításában.