Lámpatestek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés

Megjelent a BDK Kft. közbeszerzési eljárása az alábbi tárgyban: Lámpatestek beszerzésére irányuló adásvételi keretszerződés.

Ajánlati felhívás

Dokumentáció

Nyilatkozatminták

ESPD nyomtatvány

Közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló visszaigazolás

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó átvegye, azaz letöltse és a honlapon megtalálható “letöltés visszaigazolása” nyomtatványt kitöltve és aláírva részükre a bdk@bdk.hu címre megküldje. A dokumentáció másra át nem ruházható. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike – vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója – fentiek szerint átveszi a dokumentációt.