A BDK feladatai a Fővárossal kötött éves Közszolgáltatási Szerződés keretén belül Budapest területén a következők:

  • Üzemelteti a tulajdonában, továbbá a Főváros, illetve a kerületek tulajdonában lévő dísz- és közvilágítási berendezéseket;
  • A saját amortizációs forrás terhére elvégzi a rekonstrukciós beruházásokat;
  • Kiépíti, üzemelteti és elbontja a karácsonyi díszítő világítást.

Fontos megemlíteni, hogy a közvilágítás bővítése (sűrítés, új hálózat építése) nem tartozik közszolgáltatói feladataink közé. Ezeket a tömegközlekedési útvonalakon a fővárosi önkormányzat, egyéb útvonalakon a kerületi önkormányzatok létesítik, illetve egyéb fejlesztéseket egyedi beruházók végeznek (pl. új üzletközpontokhoz kapcsolódó út- és közvilágítás fejlesztés).

A Társaság munkáját a két alapító által delegált Felügyelőbizottság ellenőrzi.

BDK_feladatai_1BDK_feladatai_2

Az üzemek topográfiai szervezésűek, 2011. június 1-től dél-pesti és belvárosi felosztásban (két telephelyen: Belvárosi Közvilágítási Üzem, Dél-pesti Közvilágítási Üzem) fedik le a fővárost. Feladataik kiterjednek a hálózat ellenőrzésére, a felderített és bejelentett hibák javítására, a káresetek elhárítására, a berendezések és hálózatok karbantartási munkáinak elvégzésére nemcsak a közvilágításban, hanem a szintén a BDK hatáskörébe tartozó, egyre gyarapodó díszvilágítási berendezéseknél is. Az üzemeltetési területek jellemzően igazodnak a kerületek határaihoz.

A Belvárosi Üzemhez tartozó

kerületek: II., III., IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XV., XVI.
hidak: Északi összekötő híd, Árpád híd, Margit híd, Erzsébet híd

A Dél-pesti Üzemhez tartozó

kerületek: I., IX., X., XI., XII., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII.
hidak: Szabadság híd, Petőfi híd, Kvassay híd, Gubacsi híd, Széchenyi lánchíd, Rákóczi híd
díszvilágítás: Budapest egész területe

A BDK központja a Dél-pesti Üzem területén található, ahol az ügyvezetés mellett a beruházás, a tervezési és műszaki szakterület, valamint a gazdálkodás szervezeti egységei is helyet kaptak.
A beruházási szervezeti egység hatáskörébe az új létesítmények tervezési és lebonyolítási feladatai tartoznak, de itt foglakoznak a műszaki fejlesztések, rekonstrukciók kérdéseivel, valamint a teljes eszköz állomány műszaki nyilvántartásával is. A tervezési és műszaki szakterület foglalkozik a dísz- és közvilágítási tervek felülvizsgálatával, a lámpatestek és fényforrások közbeszerzésével és a közvilágítás energia hatékony megújításának kérdéseivel. A gazdasági szervezeti egység látja el mindazon számviteli pénzügyi és humán feladatokat, amelyek a cég működéséhez nélkülözhetetlenek.

Start typing and press Enter to search