2001. szeptember 1-től a főváros köz- és díszvilágítását a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján.

 

Biztonságos szolgáltatás
Feladatunk a közterületeken elhelyezett köz- és díszvilágítási berendezések rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetése, az itt élő és idelátogató emberek kényelmét, biztonságérzetét, életminőségét javító ( fény ) szolgáltatás nyújtása. Ennek elérése érdekében hibajavítás, káreset elhárítás, karbantartás és hálózat felújítás jellemzi munkánkat.

Közvilágítási szolgáltatás Budapesten mai világunkban nélkülözhetetlen tevékenységnek minősül. Társaságunk megfelelően elkötelezett a magas színvonalú közvilágítás kiszolgálása iránt. A fővárosban közel 175 000 lámpatestet üzemeltetünk. A beépített teljesítmény 19,884 MW. A Budapestiek alapvető elvárása az esetleges üzemzavar ? szakaszhiba, hibás fényforrás stb. ? minél rövidebb idő alatti elhárítása, cseréje.

Elhárítási idők:
– egyedi hiba legfeljebb 14 nap ( összes hiba < 4 %-a )
– gyalogos átkelőhelyeken, nagy forgalmú csomópontokban 48 óra ( 73,5% )
– szakaszhiba ( 3-nál több lámpa egymás mellett ): 8 nap ( 23,3% )

Budapesten a közvilágítás üzemkészsége 99.2 % feletti.

Folyamatosan csökkentjük  az elhárítási idők hosszát.

Fontos megemlíteni, hogy a közvilágítás bővítése ( sűrítés, új hálózat építése ) nem feladatunk. Ezeket Önkormányzatok, illetve egyedi beruházók létesítik.

Cégünk MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik.

Energia hatékonyság
Környezetvédelmi és gazdasági szempontok egyaránt elengedhetetlenné teszik az energiafogyasztás racionalizálását. Társaságunk ezért alkalmaz energiatakarékos fényforrásokat, és mint üzemeltető is sajátos eszközeivel támogatja a LED-es technológia alkalmazását. Energiahatékonyság szempontjából a LED lámpák minimális fogyasztásukkal nem csak jelentős energia-megtakarítást tesznek lehetővé, hanem várható élettartamuk is többszöröse a hagyományos lámpáknak. Az új technológia tesztelése jelenleg is folyamatban van egyes hálózatainkon.

Felelősségel  dolgozóinkért
Társaságunk 93 főt foglalkoztat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hosszú távon biztos munkahelyet és munkakörnyezetet biztosítsunk munkatársaink számára, amely hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Céljaink és sikereink eléréséhez eléengedhetetlen a megfelelően képzett és motivált munkaerő. Ezért munkavállalóink rendszeresen vesznek részt képzéseken, továbbképzéseken. Munkatársaink részére biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörnyezet személyi és tárgyi feltételeit maradéktalanul biztosítjuk.

A még szebb Budapestért
Budapesten 176 díszvilágítási objektumot üzemeltetünk és gondoskodunk az állaguk megóvásáról.
Társaságunk minden évben jelentős mértékben kiveszi részét a karácsonyi díszítő világítások szerelésében.

Felelősség a környezetért
Környezet és klímavédelmi szempontok előtérbe kerülésével a mi feladatunk is, hogy hozzájáruljunk környezetünk megóvásához. Társaságunknak felelősen kell eljárnia a hulladékok kezelésének területén. Hálózatunkon és telephelyeinken a napi munkavégzésből adódó hulladékok minden esetben szelektíven gyűjtjük, amit ezután az erre megfelelő jogosultsággal rendelkező partnereink szállítanak el.

Társadalmi felelősségvállalás
Társaságunk segítséget nyújt, méltányos a társadalmi problémák kezelésében.
A szakszervezettel szoros a kapcsolat, jó az együttműködés.

Start typing and press Enter to search