Közúti közvilágítási oszlopok haszonbérbeadása

 / Beszerzések

1013 Budapest, Attila út 13/A.

Pályázati felhívás

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint Ajánlatkérő, Budapest Főváros Önkormányzata, BDK Kft. és BKK Zrt. megbízásából      

Pályázat tárgya

Budapest Főváros közigazgatási területén közúti közvilágítási oszlopokon

  1. tájékozódást segítő, jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése, haszonbérleti jogviszony keretében, 5 év határozott időtartamra, további 5 év hosszabbítási lehetőséggel;
  2. közlekedéssel összefüggő adatokat keletkeztető berendezések telepítése, haszonbérleti jogviszony keretében, 5 év határozott időtartamra, további 5 év hosszabbítási lehetőséggel;

Az 1. és a 2. haszonbérletre, külön-külön pályázat benyújtása szükséges.

Pályázat jellege

A pályázat nyílt kétfordulós pályázat, ahol második forduló elektronikus pályázati árverés.

Pályázati ajánlat beadási formája

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti és egy másolati, összesen két példányban kell benyújtani.

Minimális haszonbérleti díj

1. Tájékozódást segítő, jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése esetén a haszonbérleti díj minimális összege 381 Ft + áfa/oszlop/nap, azaz napi háromszáznyolcvanegy forint plusz áfa oszloponként. Haszonbérlő köteles minimálisan minden naptári napra vonatkozóan legalább 750 oszlop hasznosítására kötelezettséget vállalni.

2. Közlekedéssel összefüggő adatokat keletkeztető berendezések telepítése a haszonbérleti díj minimális összege 381 Ft + áfa/oszlop/nap, azaz napi háromszáznyolcvanegy forint plusz áfa oszloponként. Haszonbérlő köteles minimálisan minden naptári napra vonatkozóan legalább 250 oszlop hasznosítására kötelezettséget vállalni.

Pályázati biztosíték fizetési kötelezettség

1. Ajánlatkérő a tájékozódást segítő, jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök elhelyezése esetén 13 245 941 Ft pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

2. Ajánlatkérő a közlekedéssel összefüggő adatokat keletkeztető berendezések telepítése esetén
4 415 314 Ft pályázati biztosíték átutalással történő megfizetéséhez köti a pályázati eljárásban való részvételt.

Kapcsolat

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Kovács Hajnalka ingatlanhasznosítási irodavezetőtől kérhető, aki e-mailen keresztül a kovacs.hajnalka@bfvk.hu címen, míg telefonon a +3620-217-2633 számon, személyesen munkanapokon 8-16 óra között, pénteken 8-13 óráig érhető el. A részletes pályázati kiírás beszerezhető a BFVK Zrt. Ingatlanhasznosítási Igazgatóságán a 1013 Budapest, Attila út 13/a. címen, hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, míg pénteken 8-13 óráig.

 

Pályázat eredménytelensége, módosítása

BFVK Zrt. mint ajánlatkérő jogosult a pályázati felhívást indoklás nélkül az ajánlatok benyújtására megszabott időpontig visszavonni vagy módosítani a részletes kiírásban szabályozott módon. BFVK Zrt. mind a pályázati felhívás visszavonásáról, mind az esetleges módosításáról az ajánlatot benyújtókat értesíti. Az ajánlattevő a BFVK Zrt.-től, Budapest Főváros Önkormányzatától, BDK Kft.-től vagy BKK Zrt.-től semmilyen címen nem igényelhet térítést ajánlatának megtételével összefüggő esetleges költségei megtérítésére, függetlenül a pályázat eredményességétől, illetve eredménytelenségétől.

Pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

Pályázati dokumentáció megvásárlásának határideje:  2023. május 3. 16:00 óra

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 5. 10:00 óra

Pályázat benyújtására nyitva álló időtartam: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16, pénteken 8-13 óráig

Pályázat benyújtásának helye:  1013 Budapest, Attila út 13/a.

Pályázati biztosíték összegének BFVK Zrt.

bankszámláján történő jóváírásának határideje:  2023. május 4. 24:00 óra

Pályázati dokumentáció vételára:  100 000 Ft + áfa

(A BFVK Zrt. 10200940-21520091-00000000 számú

bankszámlájára történő átutalással vásárolható meg)

Pályázat benyújtásának módja:  személyesen, vagy futárszolgálat útján

 

Kapcsolatfelvételi adatok

Irányítószám: 1013
Település: Budapest
Kerület: 01
Cím: Attila út 13/A.
Értékesítési forma: Bérbeadás
Kapcsolattartó: Kovács Hajnalka
E-mail cím: kovacs.hajnalka@bfvk.hu
Telefonszám: 06202172633
Ajánlat beadási határideje: 2023-05-05 10:00:00

Start typing and press Enter to search