Az álom megvalósítója: a közös gyerek

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
– Fényt hozunk Budapest életébe

2001. szeptember 1-től a főváros köz- és díszkivilágítását a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. üzemelteti. A nyugati világra jellemző tulajdonosi szemlélet, a változó feltételekhez való gyors alkalmazkodás, a bürokrácia útvesztőinek elhagyása és a profi szakembereink gazdaságos és biztonságos üzemvitelt alakítottak ki.

A hazai közvilágítás történetét végigtekintve úgy tűnik, hogy egészséges fejlődésre mindig akkor nyílt jó lehetőség, amikor a műszaki újdonságok előnyei és a gazdasági célkitűzések egy irányba, egymást erősítve hatottak. Pozitív példái ennek az olajlámpákat felváltó petróleum-, majd gázlámpák gyors elterjedése, majd később, az ívlámpákat követő izzólámpák, fénycsövek és higanylámpák sikerei. Napjainkban pedig már ezeket a nagyfogyasztású higanygőzlámpákat cseréljük energiatakarékos lámpákra.

Ez a modernizáció is közrejátszott abban, ahogy a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal és az Elmű Rt. olyan megoldást keresett, amellyel a felhasznált teljesítménycsökkenés nem jelent gazdasági nehézséget a közvilágítási hálózat tulajdonosának és az azt üzemeltető áramszolgáltatónak sem. A közös érdek 2001. szeptember 1-jén egy új, közös alapítású cégben öltött testet, amely egy személyben tulajdonosa és üzemeltetője a fővárosi köz- és díszvilágításnak. Ez a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. A BDK Kft. a főváros terültén vette át az önkormányzattól és az áramszolgáltatótól a dísz- és közvilágítás működtetését.

Budapest területén üzemeltetett Díszkivilágítás

Templomok / db 56
Zsinagóga / db 1
Szobor / db 46
Híd / db 4
Épületek, emlékművek, kutak /db 65

Az álom megvalósítója: a közös gyerek

Az áramszolgáltató 2001. szeptember 5-én, a tőzsdén is bejelentette a 8,046 milliárd forintos törzstőkével alapított céget, amelyben az Elmű Rt. 52,69 százalékos tulajdonnal rendelkezik. Az új cég zömében az áramszolgáltató Közvilágítási főosztályából alakult, a nagy szakismerettel rendelkező műszaki és fizikai dolgozóállomány, továbbá az anyagok, eszközök és munkagépek átvételével.

A BDK Kft. feladata a fővárosi közvilágítás létesítési és üzemeltetési munkálatainak teljes körű és önálló felelősségű ellátása, ezen kívül szakmai segítség az Elmű Rt. saját, a fővárost környező területeken továbbra is megmaradó közvilágítási hálózatainak működtetésében. A BDK Kft. munkáját a két alapító által delegált Felügyelőbizottság ellenőrzi, e mellett természetesen sok szállal kötődik az Elmű Rt. szaktevékenységeihez (logisztika, számítógépes háttér, szakszolgálatok stb.).
A BDK Kft központja Budapesten, a XX. kerület, Csepeli átjáró 1-3. alatt található, ahol az ügyvezető igazgató vezetésével három szervezeti egység munkálkodik.
A beruházási szervezet hatáskörébe az új létesítmények tervezési és lebonyolítási feladatai tartoznak, de itt foglakoznak a műszaki fejlesztés kérdéseivel is.
Az üzemviteli szervezet biztosítja a meglévő hálózat zavarmentes és gazdaságos működését, részben közvetlen operatív módon, részben az irányítása alá tartozó négy területi üzem révén. Az üzemek topográfiai szervezésűek, így délpesti és belvárosi felosztásban fedik le a fővárost. Feladataik kiterjednek a hálózat ellenőrzésére, a felderített és bejelentett hibák javítására, a káresetek elhárítására, a berendezések és hálózatok karbantartási munkáinak elvégzésére nemcsak a közvilágításban, hanem a szintén a BDK Kft. hatáskörébe tartozó, egyre gyarapodó díszvilágítási berendezéseknél is.

E kérdésnél nem szabad soha megfeledkeznünk arról, hogy az esti fények mindenhol, de különösen a természeti és épített szépségekben kiemelkedően gazdag Budapesten a városkép alakításnak lényeges látványelemei. Éppen ezért a BDK Kft. kiemelt fontosságú feladatának tekinti a közvilágítási, valamint a szintén a kezelésében lévő díszvilágítási berendezések zavarmentes, magas színvonalú működtetése mellett azok folyamatos fejlesztését.
A munkálatokat az üzemek részben saját maguk végzik el, de számottevő az egyes körzeteket ellátó, szerződött szakipari vállalkozók tevékenysége is.
Végül a BDK Kft. gazdasági szervezete látja el mindazon számviteli és pénzügyi feladatokat, amelyek a cég működéséhez nélkülözhetetlenek.

Több fény, kevesebb villanyszámla

Mint ismertetőnk elején már említettük, társaságunk feladata a fővárosi közvilágítás átfogó korszerűsítése is.
A 2001-ben indított akció célja az energiatakarékosság, eszköze a még meglévő nagyszámú, higanylámpás berendezés leváltása korszerűbb fényforrásokra. A műszaki eljárás természetes velejárójának tekintjük, hogy a még működtethető, de már elavult lámpatestek helyett már egy új generációt képviselő, magas hatásfokú, kiválóan tömített és egyszerűen kezelhető lámpatestekbe szerelve kerüljenek a hálózatra.
A kiindulási helyzet jellemzésére bemutatjuk a főváros közvilágításának a társaság alapítását előkészítő üzleti tervezés idején jellemző adatait.

Budapest 2011. évi közvilágítási adatai:

Közvilágítási kapcsoló szekrény / db 3 311
Közvilágítási kábel / km 2 860
Közvilágítási szabadvezeték / km 2 690
Közvilágítási kandeláber / db 68 729
Közvilágítási lámpatest /db 174 998
Közvilágítás célját szolgáló gázlámpa / db 127

A beépített teljesítmény: 19,884 MW (díszvilágítás nélkül)

A higanylámpák a fővárosban 80-125-250 watt teljesítményűek, egy-, két és három fényforrásos lámpatestbe építve fordulnak elő. A 2×250 és a 2×125 watt teljesítményű higanylámpás lámpatesteket a forgalomtól függően 150 vagy 100 wattos nagynyomású nátriumlámpák váltják ki. A teljes korszerűsítés elvégzése során a világítási szinteknek az igényekhez való közelítése mellett a területi különbözőségeket is figyelembe véve 40-60 százalékos energia-megtakarítás érhető el! A két és több fényforrásos lámpatesteket mindenhol egy fényforrásos típusok váltják fel, így a teljesítmény-megtakarítás mellett a kezelendő fényforrásmennyiség csökkenésből származó előnyök is érvényesülhetnek. Az egy fényforrásos lámpatestek, valamint a meglévő, zömében kétfázisú, négyvezetékes hálózati elosztó rendszer jó lehetőséget adhatnak akár a biztonságosabb, váltott csatlakozású üzemre, akár a fényforrások később esedékessé váló fényáram-szabályzására.

Az útközepes lámpáknál egyre nagyobb teret kívánunk biztosítani a lámpák múlt évben bevezetett, úgynevezett középvezetős energiaellátásának, csökkentve a hálózati felújítások költségeit.
A kisteljesítményű (80-125 W) higanylámpák jelentős része ma alacsonyan (4-5 m), oszlopfejlámpákba szerelve parkok, ligetek világítását szolgálja. E zöldlombú környezetekben a sárga fényű nátriumlámpa helyett esztétikusabbnak tűnik a jobb színvisszaadású kompakt fénycsövek alkalmazása. Ennek érdekében a fővárosban is bevezetjük a korszerű két fényforrásos lámpatestekbe szerelt 2×36 W teljesítményű kompakt fénycsövek használatát.
Mindezek figyelembevételével a projekt végéig 73,5 ezer db lámpatest cseréjét tervezzük. A nyílt pályáztatáson kiválasztott lámpák beszerzése és azok felszereltetési költsége megközelíti a 3 milliárd forintot, és ennek eredményeképp a beépített villamos teljesítmény körülbelül 24,5 MW-ra csökken.

Start typing and press Enter to search