Társaságunk 93 főt foglalkoztat. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy hosszú távon biztos munkahelyet és munkakörnyezetet biztosítsunk munkatársaink számára, amely hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Céljaink és sikereink eléréséhez elengedhetetlen a megfelelően képzett és motivált munkaerő. Ezért munkavállalóink rendszeresen vesznek részt képzéseken, továbbképzéseken. Munkatársaink részére biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörnyezet személyi és tárgyi feltételeit maradéktalanul biztosítjuk.
Havi vezetői munkabiztonsági bejárások rendszerével és negyedévenként munkabiztonsági képzéssel és ellenőrzéssel segítjük a munkabiztonság magas szinten tartását, illetve dolgozóink kéréseinek, javaslatainak megismerését. A Társaságnál az elmúlt két évben munkabaleset nem történt. A dolgozók megfelelő képzése érdekében elnyert 24 M Ft TÁMOP támogatás révén, 2014. év során több mint 40 kollégánk részesült feszültség alatti munkavégzésre feljogosító képzésben és szerzett oklevelet. Több mint 20 dolgozónk informatikai képzésben részesült.

Start typing and press Enter to search