Dísz- és közvilágítási berendezések üzemmenettől eltérő működtetése

 / Híreink

Közvilágítás esetében az alábbi feltételek teljesülése esetén kérelmezhető:

1.   Az illetékes kerületi Rendőrkapitányság közvilágítás kikapcsolására vonatkozó hozzájárulásának megküldése a BDK Kft. részére. (Hasonló ügyekben ez a gyakorlatban ? tapasztalataink szerint ? szakhatósági állásfoglalás formájában valósul meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44.§ (9) bekezdésére, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Ret.) 1.§ (2) bekezdés 4. és 5. pontjára történő hivatkozással.)

2.   A kapcsolás, az esetlegesen szükséges egyéb műszaki beavatkozás(ok) és az eltérő üzemeltetés költségeinek Társaságunk részére történő megtérítése.

 

Díszvilágítás esetében az alábbi feltételek teljesülése esetén kérelmezhető:

1.   A díszvilágítási berendezések üzemmenettől eltérő működtetését a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza. A rendeletben leírtak értelmében Főpolgármester úr engedélyének megküldése szükséges Társaságunk részére. (Kérjük, hogy erre irányuló kérelmüket dr. Szeneczey Balázs városüzemeltetésért is felelős főpolgármester-helyettes úrnak a (szeneczeyb@budapest.hu), illetve másolatban Gonczlik Tamás Kálmán úrnak, a dísz- és közvilágítási szakterülettel foglalkozó csoportvezetőnek a (gonczlikt@budapest.hu) e-mail címre is megküldeni szíveskedjen. A rendelet értelmében a kérelmet legkésőbb az eltérő működtetést megelőzően 6 nappal kell beadni Budapest Főváros Önkormányzatának.)

2.   A kapcsolás, az esetlegesen szükséges egyéb műszaki beavatkozás(ok) és az eltérő üzemeltetés költségeinek Társaságunk részére történő megtérítése.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a 2. pontban felsoroltak munkadíját egyedileg határozzuk meg a beérkezett kérelemben foglaltak alapján.

A munka megrendelését és az engedélyek beérkezését követően a megállapított díjat készpénzben kell befizetni a BDK Kft. pénztárában (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3., A épület 208. szoba), munkanapokon 8-14 óráig, legkésőbb a tárgyi napot megelőző munkanapon.

 

Start typing and press Enter to search