Időközi Önkormányzati választás 2020 ? BDK tájékoztató a Társaság tulajdonát képező oszlopokon történő választási plakát elhelyezéséről

 / Híreink

A kerületi önkormányzati képviselők, kerületi polgármesterek, Fővárosi Közgyűlés tagjai, időközi önkormányzati választáshoz (Időközi önkormányzati választás 2020. március 1.) kapcsolódóan várhatóan jelentős számú jelölőszervezet, illetve jelölt levélben/elektronikus levélben fordul majd Társaságunkhoz, választási plakát oszlopon történő elhelyezése iránti megkereséssel.

Társaságunkhoz megkereséssel forduló valamennyi jelölő szervezet vagy jelölt részére Társaságunk megadja azokat a tulajdonosi műszaki előírásokat, amelyek betartása szükséges a BDK Kft. tulajdonosi hozzájárulása birtokában választási plakát kihelyezéséhez, jelezve, hogy a BDK Kft. tulajdonában levő közvilágítási oszlopok listája a Társaság honlapján elérhető.

A lenti ?honlapon megjelenő- tájékoztatás nem minősül tulajdonosi hozzájárulásnak, kizárólag a jelölő szervezetek tájékoztatását szolgálja a választási kampány időszakot megelőzően. A tulajdonosi hozzájárulást minden jelölő szervezetnek, illetve személyesen eljáró jelöltnek egyedileg, Társaságunkhoz intézett megkereséssel kell kezdeményeznie. Az előzetes tájékoztatás célja, a kampányidőszakra szóló felkészülés elősegítése. A tulajdonosi hozzájárulást az előzetes tájékoztatással azonos feltételekkel adja meg a Társaságnak.

A nyilvántartásunk alapján a BDK Kft. tulajdonában és üzemeltetésében lévő budapesti közvilágítási oszlopok jegyzéke, helyük megjelölésével feltöltésre került a Társaság honlapján (www.bdk.hu), és letölthető innen.  (BDK Kft Közvilágítási oszlopok jegyzéke)

 

A BDK Kft. a 2020. évi időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódó kampány és azt követő türelmi időre vonatkozóan egyszeri, általános jellegű, a Társasághoz egyedileg benyújtott kérelemre, a tulajdonosi hozzájárulást megadja választási plakát elhelyezéséhez, a közvilágítási közfeladat ellátása, illetve az élet-, testi épség-, vagyon és közlekedésbiztonság biztosítása érdekében az alábbi műszaki előírások betartása mellett. Ezen technológiával történő elhelyezés térítésmentes és további egyedi hozzájárulást nem igényel.

A plakátok elhelyezéséhez – külön statikai szakértő nyilatkozat benyújtása nélkül – oszloponként 4 méter magasságig maximum 2 db, e magasság felett maximum 1 db, legfeljebb 5 kg önsúlyú és 1 m2 méretű felületű, elektromosságot nem vezető anyagú (pl. fa, műanyag, időjárás álló karton) tábla szerelhető fel.

A táblát úgy kell elhelyezni, hogy a tartószerkezeten lévő vezetékek, lámpatestek és egyéb szerelvények alatt helyezkedjen el, azokat sem a felszerelést végző személy, sem a tábla felső éle 1 méteren belül ne közelítse meg. Fontos, hogy a tábla ne akadályozza, ne veszélyeztesse sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat, az oszlop kezelő ajtaját nem takarhatja el, rögzítése pedig –  még viharos időjárás esetén is – megbízhatóan tartson, de a tartószerkezet felületét nem károsító, később könnyen eltávolítható kivitelű kell legyen. Alumínium anyagú és beton gyámmal nem rendelkező fa oszlopok, azok konstrukciója miatt egyáltalán nem, egyéb típusok csak megfelelő, sérülésmentes állapotban használhatóak fel. A szerelési munkákhoz az oszlopokra felmászni, azoknak létrát dönteni balesetveszélyes és tilos.

Minden egyes felszerelés megkezdése előtt a választási plakát kihelyezését végzőnek meg kell győződnie az adott oszlop megfelelő állapotáról, állékonyságáról, fém oszlop esetén az oszloptest ?feszültség nélküliségéről?. Ha ezek nem megfelelőek, a munka nem kezdődhet meg és soron kívül értesíteni kell Társaságunkat. (A helyszíni felszerelés során a balesetveszély elkerülése esetében javasolt és indokolt villamos szakember vagy az MSZ1585:2016 szabványban meghatározott IV./c csoportba sorolás szakképesítési feltételeinek megfelelő szerelési felügyelő bevonása.)

A felszerelés módja nem sértheti/akadályozhatja az oszlopon lévő közcélú berendezéseket, és egyéb, a BDK Kft. által harmadik személy számára engedélyezett táblák elhelyezését, valamint a közvilágítási üzemeltetési feladatok ellátását.

 

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy

– A közvilágítási vagyonelemek állagmegóvása érdekében szigorúan kerülendő az oszlopok felületére ragasztott plakátok elhelyezése, mivel ezek a későbbiekben csak károkozással, az oszlopok felületén sérüléseket okozva távolíthatóak el.

– A Ve. 144. § (5) bekezdésével összhangban, védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen lévő közvilágítási oszlopokon (köz- és díszvilágítási berendezéseken) plakátot elhelyezni tilos.

– Amennyiben a választási plakát elhelyezésére szolgáló szerkezet esetleg a Ve. 144.§ (6) bekezdése alapján választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezésnek vagy óriásplakátoknak minősülne, azok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy fentiek csak a BDK Kft. által tulajdonolt és üzemeltetett oszlopokra vonatkoznak, a fővárosban gyakori, közvilágítási világítótesteket is tartó, de áramszolgáltatói, felsővezetéki és jelzőlámpás tartószerkezetekre nem. A nem BDK Kft. tulajdonú oszlopok használatának feltételeiről az érintett Szolgáltató tud tájékoztatást adni.

A választási eljárási és az egyéb jogi előírások betartása, az esetleges jogsértés miatti felelősség a választási plakát elhelyezőjét terheli.

Start typing and press Enter to search