Megkezdődött a Rákóczi híd megújított közvilágításának próbaüzeme

 / Híreink

Két éves munka ér véget a közeli napokban, hiszen ma este megindul a Rákóczi híd teljesen új közvilágításának próbaüzeme. A 72 órás próbaüzemet követően, eltávolítják az ideiglenes világítást és ennek helyére felkerül a pilonokat felfelé megvilágító díszvilágítás és ezzel befejeződik a korábbi látványképhez hasonló, de a legkorszerűbb technológiát alkalmazó rekonstrukció, amelynek eredményeképpen nem egészen 80 M Ft költséggel sikerül teljes mértékben megújítani a híd világítását. A felújítás során alkalmazott modern LED technológia révén a híd világításának korszerűsítésével a világítás beépített teljesítménye 32 kW-ról a felére, 16 kW-ra csökkent. Ennek eredményeképpen, évente 74.000 kWh-t meghaladó energiafelhasználás takarítható meg, ami évi 2,2 M Ft áramdíjcsökkenést eredményez.

Természetesen ez a projekt alapvetően nem a gazdaságos megtérülésről szól annak ellenére, hogy jelentős energia megtakarítást lehet elérni, hanem a közlekedés biztonságról. 2012 tavaszára világossá vált, hogy, az 1995-ben átadott tükrös, úgynevezett indirekt világítás – amely a pilonok közepéről a pilonok tetején lévő tükör rendszert világította meg és onnan verődött vissza a fény az útfelületre ? oly mértékben beázott, elkorrodált és baleset veszélyessé vált, ami halaszthatatlanná tette a felújítást. A 2012. évben végzett mérések azt mutatták, hogy a közvilágítás balesetveszélyes. A foncsor lepergett a tükrökről, és emiatt a megvilágítás a szabvány által előírt szint 10 %-át is alig érte el, ami egy ilyen jelentős közlekedési műtárgy esetében tarthatatlan. A munka a teljes tükör rendszer leszerelését, a pilontetők korrózió mentesítését és festését, valamint az új, LED-es közvilágítás kiépítését foglalta magában.

 

A tervezés kezdetekor három lehetőség közül kellett választani:

  • A korábbi konstrukció megújítása, a megszokott városképi megjelenés megtartása, eredetihez hasonló, vagy azonos új berendezés felszerelése.
  • Új, független közvilágítási hálózat kialakítása más hidakon alkalmazott hagyományos rendszerrel, a villamos felsővezetékeket tartó oszlopokra elhelyezett közvilágítással.
  • Teljesen új konstrukció megvalósítása, mely esetben a tervezők a megadott szempontok figyelembe vételével szabadon  alakíthatják ki az előbbi két változattól teljesen eltérő saját koncepciójukat, beleértve a LED-es megoldást és ezt kiegészítő, városképi elemet megőrző díszvilágítást.

 

Az első megoldás esetében a költségek megközelítették a 200 M Ft-ot és semmi garancia nem volt arra nézve, hogy hasonló problémák nem lépnek fel ismételten, amelyek akár 10-15 év után megint drasztikus romlást eredményezhetnek a világításban.

 

A második változat ellen szólt, hogy a látványképen jelentősen rontott volna, hiszen a pilonok megvilágítása, illetve világítási hasznosítása nem történt volna meg és sötétben magasodtak volna a híd fölé.

 

Fentieket értékelve, 2013. márciusában az a fővárosi döntés született, hogy a tükrök helyére szerelt LED-es blokkokkal, közvetlen világítással valósuljon meg a beruházás, míg az esti látványkép megközelítő megtartása az eredeti világító testek helyén a pilonokra szerelt díszítő világítással történjen.

A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján a korszerűsítés a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. beruházásában valósult a Főváros által biztosított fejlesztési forrás terhére. A Társaság által lebonyolított közbeszerzés során az elvárt alapvető kritériumok a szabványos megvilágítási szint biztosítása, műszaki megbízhatóság, és a jó ár-érték arány, tehát az ár, a világító testekre vállalt garancia időtartama, és az elérhető optimális energia megtakarítás voltak.

 

A tervezés során a pályáztatással kiválasztott tervező, Dobó Zoltán feladata volt a gyártókkal történő előzetes szakmai egyeztetés, az optimális, a világítástechnikai feladathoz legjobban megfelelő berendezés és megvalósítási modell kialakítása. Természetesen a közbeszerzési pályázat során nem egyetlen modellre történt a kiírás, hanem a javasolt modell mellett, minden azzal egyenértékű, műszakilag és gazdaságilag alkalmas pályázat befogadásra került. Végül a megvalósításnál nem a kiírásban javasolt megoldás, hanem azzal műszakilag teljes mértékben egyenértékű, de olcsóbb, megfelelő garanciát és energia megtakarítást nyújtó megoldás került kiválasztásra. A pályázatot a Lisys-Projekt Kft ? Altum Szakinfo Kft ? Vill-Korr Hungária Kft hármas konzorcium nyerte a Philips INDAL LUMA 2  nagy egységteljesítményű LED-es közvilágítási világítótestével történő kivitelezési pályázattal.

A kivitelezés során számos speciális kérdéssel is meg kellett birkózni. Igazodni kellett a hídon áthaladó 1-3-as villamos pálya építéséhez és biztosítani kellett, hogy ne legyen szükség az útpálya lezárására. Ez nagyon szoros koordinációt igényelt a BKK szakembereivel és kizárólag alpinista technológiával történő kivitelezést tett lehetővé. A korábbi tükörrendszer eltávolítását követően teljes mértékű korrózióvédelmi munkákat is el kellett végezni. A LED világítótestek egyik kiemelten fontos részegysége a meghajtó egység, a driver. A szerelhetőség, vagy az esetleg szükséges csere megkönnyítése érdekében, a drivereket le kellett választani a 35 m magasan elhelyezkedő világítótestekről és ezeket 15 m magasságban kellett elhelyezni.

 

Összességében megállapítható, hogy az elsődlegesen közlekedésbiztonsági célú projekt, a hagyomány és megújulás jegyében őrzi a város korábban megszokott látványképét, ugyanakkor energiatakarékos és a legmodernebb technológiát alkalmazza. Emellett a közpénzzel való takarékos gazdálkodás jegyében született, a költségek nem érték el a 80 m forintot, ami jóval alacsonyabb, mint amibe a korábbi megoldás felújítása került volna. A projekt a legalaposabb szakmai ellenőrzés mellett valósult meg, a megvilágítási szint átlagosan 35 lux, amely az EU közvilágítási szabvány előírásainak is megfelel. Ily módon a beruházás megvalósítása átlátható, korrekt versenyben, kiváló  minőségű terméket eredményezett, az elérhető legkedvezőbb áron, ráadásul 10 éves garancia idővel.

 

A közvilágítást az 5 pilon tetőn 60 db Philips Indal LUMA 2 LED-es világítótest biztosítja, míg a pilonok díszítő világítását 20 db WE-EF 150 W fémhalogén fényvető adja. A teljes beépített teljesítmény 16,2 kW, ami mintegy 60.000 kWh energiafogyasztást jelent, ennek éves áramdíja a korábbi 4 M Ft helyett 1.8 M Ft. Az átlagos megvilágítás eléri a 35 luxot, a világítótestek várható élettartama 100.000 óra, ami az emelt szintű budapesti világítást figyelembe véve 24 év. A LED-es világítási rendszerre 10 éves gyártói garanciát sikerült elérni. Az üzemeltetés a kivitelezéshez hasonlóan, szintén alpinista technológiával, a forgalom korlátozása nélkül történik.

 

 

 

Start typing and press Enter to search